Компанийн тухай

  • Бэрс Финанс ББСБ ХХК нь 2017 оны 5 дугаар сарын 18-нд үүсгэн байгуулагдаж, ББСБ-ын зээлийн болон факторингийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлжээ.
  • Бэрс Финанс ББСБ ХХК нь 19 аймагт 20 салбартайгаар иргэдийн бичил зээл олголтын үйл ажиллагааг үзүүлж байна.
  • Тус компани нь удирдлагын баг нь банк санхүүгийн салбарт 5-23 жил ажилласан туршлагатай, мэргэжлийн баг хамт олноос бүрддэг.
  • Тус компани нь өдгөө 5 тусгай зөвшөөрөл бүхий үйл ажиллагааны хүрээнд Улаанбаатар болон хөдөө орон нутагт 80 гаруй ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг хэрэглэгчдэд танигдсан банк бус санхүүгийн байгууллага болоод байна.
Алсын хараа

Харилцагчийн хөгжлийг бизнесийн үнэ цэнэ болгосон хамт олон бүхий, компанийн зохистой засаглалтай хүчирхэг нэгдэл байна.

Эрхэм зорилго

Бид санхүүгийн салбарт шаталсан хэлбэрээр хөгжиж, дэмжиж бизнесийг өргөжүүлэн, дэлхийн баялгийг Монгол улсдаа бий болгох эх оронч хүчирхэг нэгдэл байна.